Kredītu apdrošināšana

Tas ir riska pārvaldības risināJums, kas pasargā no jebkādiem zaudējumiem, kuri Jūsu uzņēmumam var rasties klienta maksātnespējas vai bankrota gadījumā.

Credeo palīdzēs Jums iegūt pašus labvēlīgākos kredītu apdrošināšanas nosacījumus, kā arī nodrošināt efektīvu līguma izpildi.