Latvijas bizness turpina pielāgoties pēcpandemijas reālijām un novērtē tirdzniecības kredīta apdrošināšanas priekšrocības

2021-05-24

Lielākā daļa B2B piegādāto preču un sniegto pakalpojumu darījumu balstās uz atliktajiem maksājumiem, kam seko regulārie apmaksas kavējumi un attiecīgi - pastāvīgs resursus patērējošs darbs ar debitoru portfeli. Nemaksāšana laikā nelabvēlīgi ietekmē uzņēmumu attīstību un padara likviditātes plūsmu neprognozējamu. Lai sevi pasargātu no debitoru kavējumiem, uzņēmumi pielieto dažādus risku samazinošos instrumentus, tādus kā, priekšapmaksa, klientu kredītspējas pārbaude, parādu piedziņa, banku garantijas vai tirdzniecības kredītu apdrošināšana.

‘’Situācija ar tirdzniecības kredītu apdrošināšanu Latvijā pēdējo desmit gadu laikā ievērojami mainījusies. Pēc 2008. gada krīzes un ekonomikas uzplaukuma, kas tai sekoja, arvien vairāk uzņēmumu griezās pie kompānijām, kas šos apdrošināšanas pakalpojumus nodrošina. Tirdzniecības kredīta apdrošināšanas tirgus strauji attīstījās, kā arī, Latvijā aktīvi sāka parādīties arvien vairāk ar riska pārvaldīšanu saistīto produktu‘’, stāsta Uldis Pazars, Credeo vadītājs Latvijā.

 ‘’Pandēmijas izraisītās krīzes apstākļos, uzņēmumi, kuru debitoru nemaksāšanas riski tika savlaicīgi apdrošināti, augstu novērtēja praktiskos ieguvumus no tirdzniecības kredītu apdrošināšanas. Dažiem, apdrošināšanas kompāniju atmaksātie debitoru parādi nozīmēja iespēju noturēt stabilu pozīciju un turpināt biznesu’’, skaidro eksperts.

Latvijas ekonomika uzrādīja labākus rezultātus, nekā prognozēja lielākā daļa ekonomistu. IKP 2020. gadā samazinājās vien par 3,6%, tomēr, prognozes 2021. un 2022. gadam ir visai nestabilas. Pēc atsevišķu ekspertu domām, beidzoties valsts Covid-19 finansiālajam atbalstam, jau rudenī mēs novērosim bankrotu vilni atsevišķos biznesa sektoros. Tāpēc, pēc Credeo ekspertu domām, par kredītu apdrošināšanu jāsāk domāt laikā, kad uzņēmumam iet labi, negaidot, kad nemaksātāji kļūs par reālām galvassāpēm.

‘’Pēdējo gadu tirdzniecības kredīta apdrošināšanas attīstību Latvijā var vērtēt dažādi. Iespējams, svarīgākais pozitīvais faktors ir tas, ka ir mainījusies izpratne par šo produktu uzņēmēju vidū: tirdzniecības kredītu apdrošināšana ir ne tikai riska pārvaldības, bet arī finansēšanas un tirdzniecības pieauguma rīks. 

Jau vairākus gadus novērojam kā mainās uzņēmumu vidū motivācija apdrošināties:  ja agrāk tirdzniecības kredīta apdrošināšanu iegādājās, lai piekļūtu finansējumam ar pievilcīgākiem nosacījumiem, tad tagad, pakalpojums arvien biežāk tiek izmantots ar mērķi stabilizēt naudas plūsmu un izvairīties no pircēju maksātnespējas’’, stāsta U. Pazars.

Izvēloties tirdzniecības kredīta apdrošināšanu uzņēmuma vadība var drošāk pievērsties biznesa pilnveidošanas procesiem, kā arī, tādejādi tiek palielināta uzņēmuma vērtība, jo labāka riska pārvaldība ietaupa izmaksas, uzlabo klientu portfeli un palielina biznesa stabilitāti.

‘’Ir arī novērots, ka uzņēmumi ir sākuši meklēt veidus, kā sadalīt apdrošināto klientu portfeli, lai nodrošinātu lielāku apdrošināšanas segumu, nekā tas parasti būtu bijis, izvēloties vienu apdrošināšanas kompāniju. Tāpēc uzņēmumam tiek piedāvāti individuālie risinājumi, tādi kā, apdrošināšana virs esošā limita, eksporta un vietējā tirgus risku pārvaldības diversifikācija, apjomīga riska sindikācija u.c.’’ , skaidro Credeo eksperts.

Šodien, kad pasaules ekonomistu prognozes mainās ik dienu, Credeo profesionāli var Jums palīdzēt pasargāt biznesu no problēmām nākotnē.

Lai saglabātu stabilu naudas plūsmu neskatoties uz pandēmiju, rekomendējam noformēt tirdzniecības kredīta apdrošināšanu tieši tagad, jo pieaugot nemaksātāju skaitam, vai iestājoties krīzei, apdrošināšana vienmēr kļūst dārgāka.