Kāpēc ir svarīgi apdrošināt debitoru riskus tieši tagad?

2021-11-04

Jaunākās prognozes liecina, ka uzņēmumu bankrotu līmenis strauji pieaugs nākamo 12 mēnešu laikā. Pagājušajā gadā uzņēmumiem klājās labāk, nekā gaidīts, jo valdības atbalsta pasākumu programmas daudziem no tiem palīdzēja pārvarēt sarežģīto krīzes gadu. Tomēr, jāņem vērā, ka atbalsts un dotācijas vēl notiek, taču to nosacījumi mainās, kā arī ne visi to var saņemt, kā rezultāta, B2B segmentā var būtiski pieaugt  kavēto maksājumu un nenokārtoto parādu skaits.

Biznesa īpašniekiem ir svarīgi izvērtēt pandēmijas sniegtās mācības un atvēlēt laiku, lai pārdomātu, kas ir izdevies un kas – nav. Izprotot, kā pandēmija ir ietekmējusi lēmumu pieņemšanu, uzņēmumu vadītāji var panākt, ka viņu vadītās organizācijas kļūst stiprākas un efektīvāk pārvalda riskus, kas, savukārt, ļauj pieņemt drosmīgākus lēmumus.

 

Ir ļoti svarīgi, lai naudas plūsma saglabātos likvīda un Jūsu debitoru atlikto maksājumu rēķini tiktu apmaksāti laikā. Viens no izplatītākiem uzņēmumu maksātnespējas cēloņiem ir debitoru novēlota samaksa.

Apdrošiniet savus vietējo un starptautisko debitoru maksājumus pie mums un Jūs kļūsiet ne tikai pasargāti no potenciāliem finansiāliem zaudējumiem, bet spēsiet arī efektīvāk kontrolēt sava uzņēmuma naudas plūsmu.

Turklāt, pieredze rāda, ka apdrošināšanas izmaksas krīzes kulminācijas laikā būtiski pieaug, šis ir iemesls, kāpēc iesakām neatlikt lēmumu uz vēlāku laiku un padomāt par kredīta apdrošināšanu savlaicīgi.

Sazinieties jau šodien ar Credeo speciālistiem uz saņemiet individuālu piedāvājumu: +371 671 99050 vai credit@credeo.lv.

Izvēloties Credeo, Jūs izvēlaties ekspertus šajā jomā!